Suwnica wspornikowa
Suwnice oraz ich komponenty
Założenia:

Proste suwnice (pomostowe, bramowe, półbramowe, wspornikowe itp.) - jednodźwigarowe lub dwudźwigarowe. Zaprojektowane dla różnych warunków pracy - na statki, platformy wiertnicze, strefy zagrożone wybuchem Ex itp.
Dodatkowo projektowane są różne rodzaje sterowania urządzeniem: kabina sterownicza, kaseta sterownicza lub radio.

Parametry:
Zakres udźwigów: od 1 do 50 ton
Rozpiętość: do 40 metrów
Czołownica