Chwytaki

Chwytaki

Odpowiednie złapanie przedmiotu jest warunkiem koniecznym do prawidłowego i pewnego przenoszenia elementu. Chcąc przenosić lub manipulować różnymi elementami musimy dążyć do chwytu tak pewnego jak w ma to miejsce w przypadku chwycenia przedmiotu przy pomocy ludzkich palców.
W zależności od kształtu elementu jak również jego właściwości (czy jest to jednolita bryła, czy delikatny karton) stosujemy inny sposób trzymania elementu. Bardzo często wykonujemy własne chwytaki, ponieważ typowo projektowane nie mogą być zastosowane.
Połączenie naszego doświadczenia projektowego z nowoczesnym system CAD oraz technologią druku 3-D owocuje powstawaniem bardzo wielu różnych chwytaków o optymalnej masie i wytrzymałości.
Wszystkie przedstawione chwytaki zostały przetestowane w warunkach produkcyjnych wykonując setki tysięcy cykli i jedynymi usterkami są uszkodzenia mechaniczne spowodowane nieuwagą operatów.


Chwytaki

Chwytaki
Chwytaki