Projekty różnych urządzeń podnoszących ładunki

Wykonujemy dokumentację techniczną różnych urządzeń podnoszących oraz przemieszczających ładunki zgodnie z założeniami Klienta. Cały proces rozpoczyna się od szczegółowych ustaleń, wykonaniu wstępnych modeli 3D oraz wykonania rysunków założeniowych. Po zatwierdzeniu przez Klienta, dalsza praca polega na przygotowaniu szczegółowych modeli wraz z dokumentacją warsztatową oraz opisową (instrukcje, DTR). Zapewniamy wsparcie podczas całego procesu produkcji oraz rozruchu urządzenia. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji.


Żurawiki warsztatowe
Parametry:
Zakres udźwigów: od 250kg do 5 ton
Wysięg: do 5m
Kąt obrotu: do 360°
Suwnice oraz ich komponenty
Założenia:

Proste suwnice (pomostowe, bramowe, półbramowe, wspornikowe itp.) - jednodźwigarowe lub dwudźwigarowe. Zaprojektowane dla różnych warunków pracy - na statki, platformy wiertnicze, strefy zagrożone wybuchem Ex itp.
Dodatkowo projektowane są różne rodzaje sterowania urządzeniem: kabina sterownicza, kaseta sterownicza lub radio.

Parametry:
Zakres udźwigów: od 250kg do 500 ton
Rozpiętość: do 40 metrów (dla suwnic bramowych do 60m)


Specjalne podnośniki nożycowe
Założenia:

Służą do załadunku szpul z materiałem wejściowym do urządzeń produkcyjnych. Mogą być stacjonarne, przejezdne (poruszają się po łuku) lub wyposażone w specjalny wózek do transportowania szpuli. Ze względu na duży nacisk miejscowy szpuli, stół nożyc posiada wzmocnioną budowę.

Parametry:
Zakres udźwigu nożyc: od 5 do 40 ton
Prędkość podnoszenia nożyc: ustalane indywidualnie z Klientem
Projektowane: wg norm i przepisów wymaganych przez Klienta.