Dokumentacja urządzeń nietypowych

Zajmujemy się projektowaniem urządzeń nietypowych, innowacyjnych dla naszych Klientów. W skład prac nad takimi urządzeniami wchodzą: obliczenia wytrzymałościowe, dokumentacja mechaniczna, elektryczna oraz hydrauliczna, nadzór nad produkcją maszyny oraz wsparcie podczas prób wraz ze szkoleniem obsługi.

Urządzenie do modernizacji słupów

Urządzenie do modernizacji słupów zostało zaprojektowane na zlecenie Enprom Sp z o.o. z wykorzystaniem środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W grudniu 2019 roku złożono wniosek o udzielenie patentu na sposób modernizacji słupów przy użyciu tego urządzenia.

Założenia:

Podstawowym zadaniem urządzenia jest sprawne i bezpieczne podniesienie słupa energetycznego na określoną wysokość w celu zamocowania dodatkowego członu słupa oraz zapewnienie stabilności (niezależnie od warunków atmosferycznych) podczas wykonywania wszelkich prac montażowych. Cały proces podniesienia elementu, w porównaniu z innymi wykorzystywanymi technikami nie wymaga konieczności wyłączenia przepływu prądu w sieci. Na potrzeby całego projektu wyprodukowano 4 różne zestawy (jeden zestaw zawiera 4 urządzenia) w zależności od ciężaru podnoszonego słupa energetycznego.
Urządzenie podczas cyklu roboczego podnosi element, a następnie (na czas montażu dodatkowego członu) stabilnie utrzymuje cały słup na zadanej wysokości za pomocą blokad mechanicznych. Podczas procesu roboczego wykorzystywane są 4 urządzenia połączone ze sobą mechanicznie, a układ sterujący zapewnia równomierne podnoszenie słupa energetycznego przez każde urządzenie. Urządzenie nie wymaga użycia żurawia podczas załadunku (oraz rozładunku), a całość jest dostosowana do przewozu "normalnymi" ciężarówkami.