Żurawie
Żurawie

Żurawie RAM i z wysięgnikiem Knuckle

Założenia: Żurawie RAM oraz ze składanym wysięgnikiem typu knuckle są osadzone na obrotowej kolumnie zabudowanej na łożysku wieńcowym typu kulkowego lub baryłkowego. Zależnie od potrzeb zasilanie można zrealizować jako elektro-hydrauliczne lub diesel, przeznaczone również dla obszarów zagrożonych wybuchem. Na kolumnie jest możliwość zamontowania kabiny operatora.
Żurawie są wyposażone w jeden lub dwa siłowniki zwodzenia zależnie od udżwigu, a żuraw typu knuckle ze względu na swoją budowę- dodatkowo w siłownik składający ramię knuckle.
Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie bezpieczeństwa podczas obsługi, łatwość utrzymania i optymalizację wagi.
Urządzenia mogą zostać dostarczone wraz z certyfikatem odpowiedniej jednostki certyfikującej, zgodnie z wybraną normą DNV-GL, ABS, Lloyd’s.

Parametry:
Udźwig: od 5t do 80t
Wysięg: od 15m do 50m


Żurawie
Żurawie

Żurawie
Żurawie