Mobilny żuraw portowy

Dla potencjalnego Klienta opracowaliśmy całkowicie nową koncepcję żurawia mobilnego. Docelowo zastąpi wszystkie obecnie pracujące urządzenia.

Żuraw będzie charakteryzował się prostą budową, niezawodnością w trudnych warunkach atmosferycznych oraz niskim kosztem wykonania. Praktycznie wszystkie jego ruchy robocze będą wykorzystywać napęd elektryczny. Wyjątek stanowią wysuwane podpory żurawia, które z kolei będą wymagały napędu hydraulicznego. Wykorzystanie napędu elektrycznego (silnika wysokoprężnego lub zasilania z sieci elektrycznej) pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia - bez obaw o ewentualne przerwy będące wynikiem awarii silnika spalinowego.


Koncepcja została opracowana wspólnie z firmą Nores. Uwzględniamy w niej nie tylko potrzeby Klienta, ale również jego dotychczasowe doświadczenie wynikające z eksploatacji mobilnych żurawi.

Dane techniczne:

Udźwgi maksymalny 80 t
Udźwig przy Rmax=38m 36 t
Udźwig przy pracy chwytakiem 22 t
Maksymalny wysięg 38 m
Minimalny wysięg 8 m
Prędkość podnoszenia 90 m/min
Prędkość obrotu 1,6 obr/min
Prędkość zwodzenia 75 m/min
Prędkość jazdy 5km/h
Grupa Natężenia Pracy - praca hakiem A8
Grupa Natężenia Pracy - praca chwyt. A6
Moc silnika 600 kW
Masa całkowita ok. 300 t

Animacja zwodzenia żurawiaPrzedstawione rozwiązanie chcemy w przyszłości rekomendować także innym Klientom borykającym się z podobnymi problemami z zakresu eksploatacji żurawi mobilnych.

Grzegorz Kondracki
26 Kwiecień 2017