Modernizacja mechanizmu jazdy oraz kabiny sterowniczej mostu

Pracujący przeszło pół wieku, znajdujący się na składowisku węgla most z żurawiem wymaga modernizacji. Mechanizm pracujący - choć poprawnie działa - jest już bardzo wyeksploatowany. Z tego powodu istnieje bardzo duże ryzyko awarii, która może zagrozić procesowi produkcyjnemu, przynosząc olbrzymie straty finansowe. Nie należy więc zwlekać z przeprowadzeniem modernizacji urządzenia.Założenia i wyzwania:
1) krótki czas remontu
2) brak zamienników na rynku (niektóre elementy nie są produkowane od wielu lat)
3) duża rozpiętość mostu (obie strony muszą poruszać się z jednakową prędkością, bez względu na obciążenie)
4) problematyczna zmiana zabudowy kabiny (obecna zabudowana jest wewnątrz przestrzennej kratownicy mostu, przez co nie można jej po prostu wymienić bez poważnego naruszenia konstrukcji)
5) zaawansowany wiek urządzenia
6) konieczność zachowania ostrożności (konstrukcja jest nitowana, a właściwości stali mogły na przestrzeni lat ulec zmianie)

Pierwszy etap prac zakłada przeprowadzenie analizy technicznej oraz przygotowanie różnych wariantów wykonania modernizacji. Wraz z inwestorem wybierzemy optymalne rozwiązanie oraz przygotujemy finalny projekt modernizacji.

W dalszej kolejności zostanie opracowany szczegółowy harmonogram prac oraz wszystkie niezbędne elementy. Końcowy etap - sama modernizacja - zostanie przeprowadzona w maksymalnie krótkim czasie, aby nie spowodować przestoju w produkcji

Grzegorz Kondracki
03 Październik 2016